s.a.h. samer
home  |  non-proza


non-proza 28 04 2012 2plotseling
vielen zij
van de trap

de dikke
stond op
en schreeuwde:

"ik heb
de tafels van Mozes
teruggebracht!"

de ander
richtte zich op
sloeg het stof
van zijn jas
en mompelde:

"meestal
schrijft hij
zijn gedichten
zelf.."

het werd donker

..
de mannen
zonderden
zich af
om een krant te schrijven

"mama,
wie zijn
deze mannen?"
vroeg het meisje

mama zei:
"dit zijn
mannen
zoals jouw vader"
..
"zij willen
ook
onzichtbaar worden"

..
aan het
einde van de gang
zei iemand:
"niemand"

de krantenkoppen
waren niet duidelijk:

"hij begaf zich
in ovens"

"hij heeft
een vulkaan
gedicht
met een bundel as
uit zijn verleden"

op de radio
werd
"Satans vergissing"
gedraaid

het werd donkerder

...

(te donker
om nog verder te lezen)