s.a.h. samer
home  |  non-proza


non-proza 2009 4sirenes
geluid
flitsen
sinister zwaailicht
onbekende gezichten
volgen hoe
mijn lichaam
in een vreemde stad
op straat
te leegbloeden ligt
ik weet dat het tijd is
die onverschillig de wolken
de nacht in drijft
langzaam
pijn
angst
vallen
mijn ogen dicht